Děkanský kostel sv. Jakuba Staršího

Na místě dnešního kostela stávala již ve 12. století pozdně románská kaple sv. Jakuba Staršího. S existencí této kaple jsou spjaty počátky Chotěboře. Dochované fragmenty jejího zdiva jsou dnes uloženy v městském muzeu. Tato kaple byla v roce 1265 věnována Smilem z Lichtenburka žďárskému cisterciáckému klášteru. Žďárští cisterciáci již v roce 1267 vyslali do Chotěboře …
Pokračovat ve čtení Děkanský kostel sv. Jakuba Staršího

Modletín-filiální kostel sv. Anny

Modletín- ves na Železných horách 8 km SSV od Chotěboře, 582 m. n. m., má 22 domů a 162 obyvatel. Na místě zdejšího kostela stávala dřevěná kaple sv. Anny, nad studánkou, v níž prý se tato světice zjevila. Přicházelo sem mnoho poutníků a nemocní se zdejší vodou uzdravovali. V nejvějších době užíval jí i otec …
Pokračovat ve čtení Modletín-filiální kostel sv. Anny

Libice nad Doubravou-filiální kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je nepochybně nejstarší památkou městyse Libice nad Doubravou. Starší prameny uvádějí původ kostela gotický ze 14. století čemuž nasvědčuje gotický presbytář. Novější prameny, na základě architektonických průzkumů a dalších nálezů, zařazují vznik kostel do doby dřívější. V kostele jsou zachované části románského kvádříkového zdiva a románský vstupní portál z boku lodi kostela. Románskému původu nasvědčuje i …
Pokračovat ve čtení Libice nad Doubravou-filiální kostel sv. Jiljí

Heřmaň-filiální kostel sv. Václava

Pravděpodobně však možno říci, že zdejší osada a snad i kostel nebo alespoň kaple, byly založeny již ve 13. století některým z opatů kláštera vilémovského, který zdejší kraj osídlovali, a měnil pusté pralesy v úrodná pole. Je možní, že zdejší obec Heřmaň, byla nazvána podle některého z opatů vilémovského kláštera, kterými byli: Heřman I. v …
Pokračovat ve čtení Heřmaň-filiální kostel sv. Václava

Chotěboř-kaple Povýšení svatého Kříže

V současné době probíhá rekonstrukce a odvlhčení zdiva a podlah. Práce probíhají za finanční spoluúčasti Města Chotěboř, Kraje vysočina a Ministerstva kultury ČR. Kaple Povýšení sv. Kříže se nachází v parku Václava Fialy na místě bývalého hřbitova, který zde byl v letech1854-1947. Jedná se o pseudorománskou a pseudogotickou stavbu, jež byla postavena podle plánů architekta …
Pokračovat ve čtení Chotěboř-kaple Povýšení svatého Kříže

Kaplička sv. Anny v Chotěboři

Kaple sv. Anny byla vystavena v roce 1902 a je postavena na východním okraji města. V první polovině 20. století byla místem tradičních velkých poutí. Dnes je kaple využívána každoročně k poutím sv. Anny, tedy 26. července. Kaple je v majetku města Chotěboř. V roce 2023 byla opravena fasáda. Z farní kroniky: Na vrchu, kde …
Pokračovat ve čtení Kaplička sv. Anny v Chotěboři

Chotěboř-zámecká kaple Nejsvětější Trojice.

Z původního sídla majitelů chotěbořského panství (tvrze) se do dnešních dnů nedochovalo nic. V době, kdy byla Chotěboř v majetku českých králů, a i v pozdějším období, kdy její vlastníci byli představitelé zámožnějších rodů, nebyla využívána jako sídlo majitele, ale především k hospodářsko-správním účelům. Jako sídlo sloužila pak ještě krátce v 17. století chudému rodu Rašínů. Po …
Pokračovat ve čtení Chotěboř-zámecká kaple Nejsvětější Trojice.