Modletín-filiální kostel sv. Anny

Modletín- ves na Železných horách 8 km SSV od Chotěboře, 582 m. n. m., má 22 domů a 162 obyvatel. Na místě zdejšího kostela stávala dřevěná kaple sv. Anny, nad studánkou, v níž prý se tato světice zjevila. Přicházelo sem mnoho poutníků a nemocní se zdejší vodou uzdravovali. V nejvějších době užíval jí i otec dějepisu František Palacký s prospěchem a dával si ji zasílat do Prahy, a ona mu zvláště na zrak působila sílivě. Později, asi ku konci 17. Století, vystavěna tu kaple zděná, která pak za majitele panství pana Schmiedla z Schmiedenu, jemuž náležel i Rušinov a Hoješín, ku konci onoho století, byla kaple přestavěna na kostel, k němuž byli cihly páleny v blízké Přemilově a dpravovány do Modletína na hřbetech dvou velbloudů a sice nakládáno každému 100 cihel. Duchovní správa byla konána z fary libické, když pak potomní majitel Adler vystavěl tu lázeňský dům, nazvaný „Dolejší stavení“ a lázeňských hostí přibývalo, povolán sem byl na delší dobu některý kněz, nejčastěji z kláštera chrudimského, který tu konal služby Boží až do zřízení lokalie.

Převzato z časopisu Politický okres chotěbořský z roku 1892

V roce 2008 došlo ke sloučení s ŘKF Chotěboř, odkud je také již mnoho let vedena duchovní správa. Kostel má v bezplatném pronájmu o. s. Benediktus, které zde v bývalé faře a přilehlých objektech buduje své centrum. Více informaci o sdružení zde: www.benediktus.org

Pravidelné bohoslužby jsou v sobotu 1x za 14 dní v 18:00. Bohoslužby se konají v komunitě Benediktus a od června do srpna na střídačku v kostele sv. Anny a v kapli Zmrtvýchvstání Páně v komunitě Benediktus.

Boh-Modletin