Chotěboř-kaple Povýšení svatého Kříže

V současné době probíhá rekonstrukce a odvlhčení zdiva a podlah. Práce probíhají za finanční spoluúčasti Města Chotěboř, Kraje vysočina a Ministerstva kultury ČR.

Kaple Povýšení sv. Kříže se nachází v parku Václava Fialy na místě bývalého hřbitova, který zde byl v letech1854-1947. Jedná se o pseudorománskou a pseudogotickou stavbu, jež byla postavena podle plánů architekta F. Schmoranze z Chrudimi. Základní kámen pro stavbu byl položen 16. 9. 1860 a celá kaple byla dokončena v roce 1863. 13. 9. 1863 byla slavnostně vysvěcena a v roce 1920 byla nazvána kaplí Povýšení sv. Kříže. Kaple je jednolodní, její okna jsou členěna sloupky s ozdobnými hlavicemi a zakončena půlkruhovými oblouky. Půlkruhovými oblouky je ukončen také hlavní vchod a postranní vchody na chór a zezadu do kněžiště. Strop kaple je zaklenut románskou křížovou klenbou s bohatě profilovanými žebry. Závětří je pak zaklenuto valenou klenbou, kterou podpírají dva mohutné pilíře. Nad závětřím se nachází chór, kde jsou umístěny dnes již téměř nefunkční varhany. Strop chóru je rovněž tvořen valenou klenbou, nad kterou se tyčí zděná a dřevěná věž. Zajímavá je vnitřní výzdoba kaple z roku 1927, na které se významnou měrou podílel profesor chotěbořského gymnázia Václav Fiala a spolu s ním ji realizovali Jan Brukner a Rudolf Novotný. Dva zvony kaple-větší Emanuel a Maria a menší Kateřina a Anna- byly v roce 1916 zrekvírovány. V roce 1928 byly z dobrovolných příspěvků jednotlivců opatřeny pro kapli nové dva zvony, které slila firma Buřil a Reiss z Kuklen. Ty byly zrekvírovány za okupace v roce 1942. Nových zvonů se kaple dočkala až v roce 2000, kdy byly z prostředků Sdružení pro obnovu zvonů v kapli Povýšení sv. Kříže zakoupeny dva nové zvony (větší zasvěcený sv. Kříži a menší sv. Václavu a sv. Janu Nepomuckému), který vytvořila zvonařská dílna Merie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova, Zvony byly slavnostně vysvěceny Mons. Josefem Kajnekem a do věže vyzdviženy dne 16. září 2000. V minulosti se v kapli konali bohoslužby pro studenty gymnázia, které vedl prof. Boštík, nyní se zde konají bohoslužby na svátek Povýšení sv. Kříže a při smutečních obřadech zemřelých katolického vyznání.