Nedělní školička

Každou neděli se během kázání koná Nedělní školička pro děti od 2-12 let. Zde děti dostaly na nový školní rok malé sešitky z Diecézního katechetického centra v Brně s názvem „Moje nedělní album“, do kterých si každou neděli budou moci vlepit nálepku, symbolizující téma dané nedělní bohoslužby a vybarvit tematickou omalovánku k promluvě. Nedělní školičku má již třetím rokem na starosti Monika Voňková a během ní čerpá z materiálů, určených přímo k nedělním promluvám. Vždy je dětem srozumitelnou formou předkládána základní myšlenka z přečteného evangelia, případně nějaký tematický předmět, na kterém si mohou příběh představit. Děti se aktivně připojují s vlastními zkušenostmi a podněty k tématu. Také mohou své díky, prosby či přímluvy psát na malý lísteček a vložit do košíčku a společně při obětním průvodu, kterým nedělní školička končí a navazuje na další část bohoslužby, přinesou k oltáři. Takto se nejenom rodičům umožní lépe v klidu vnímat myšlenky z kázání, ale současně dětem se zábavnou formou přiblíží náměty z Písma.