ÚVOD

Bohoslužbu Květné neděle začínáme v 8 hodin na náměstí žehnáním ratolestí.