Úvod

Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem;
dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství
a řídíme se jím ve svém životě.