ÚVOD

Youtube stream.


 

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista
a prosíme tě: posiluj naši vůli,
ať konáme spravedlivé skutky
a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici
a vešli do nebeského království.

NABERME SPRÁVNÝ SMĚR
Námět pro prožití adventní doby ve farnosti, pro rok 2021.
Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k tomu, abychom si uvědomili, zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým jednáním tento směr i ostatním. Je čas poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat se a „nabrat správný směr“ k našemu nebeskému Otci.
Symbolem tohoto směřování bude proto letos směrovka s biblickým veršem z adventních čtení a také s malou výzvou na co se zaměřit, od čeho se odpoutat či jak prohloubit mezilidské vztahy.
O první neděli adventní jsme připravily v kostele místo u oltáře
sv. Rodiny, kam budeme postupně během adventu umísťovat směrovky. Máme zde nachystaný košíček s připravenými směrovkami a účastníci adventní aktivity si z něho pravidelně vyberou směrovku s biblickým veršem a s výzvou, o co se snažit. Po uplynutí určené doby (den/týden) svoji směrovku opět donesou zpět, připevní ji na určené místo a vezmou si směrovku novou. Tak budou pokračovat až do Štědrého dne. Směrovky by měly mířit špičkou na místo, které připomíná očekávání Mesiáše. O Štědrém dni se na místo, kam směrovky ukazují, umístí obraz betléma. Ten bude připomínat, že slova proroků, kteří celým svým životem ukazovali směr k Bohu, se naplnila. I náš život má směřovat ke Kristu. Máme se o to snažit každý den ve všem, co děláme, a stát se takovými „směrovkami“ pro všechny, se kterými se potkáváme.
Aktivita je zaměřena opravdu pro celou farnost, nejen pro děti. Máme tak možnost propojit různé generace a zapojit se všichni. Jak často si budeme brát nové směrovky záleží jen na nás, pokud někdo chodí na Mši svatou každý den, může si směrovku vybrat klidně každý den.