Úvod

Bože, tvé milosrdenství nám otvírá
nekonečné poklady lásky
v Srdci tvého milovaného Syna,
zraněném našimi hříchy;
děkujeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal,
a prosíme tě:
dej, ať je naše oddaná služba
také zadostiučiněním za naše viny.