Živý růženec

V naší farnosti, se společně modlíme živý růženec, je to dobrovolný závazek, každý den se pomodlit přidělený desátek a vytvořit tak modlitební společenství růžence. Rozpis najdete na vývěsce v kostele.