Ministranti

Ministranti se scházejí každý druhý pátek v měsíci po večerní mši svaté. Pokud chceš začít ministrovat přijď mezi nás.