Spolčo mladých

Společenství mladých se schází v Chotěboři v pátek 1x za 14 dní ve farním sále, momentálně od 20.30h (čas se mění dle potřeb). Podrobnější informace získáte na telefonním čísle Terezy Škarydové, která má na starosti toto společenství 😊. Tel.: 773 030 626


Mladez