Libice nad Doubravou-filiální kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je nepochybně nejstarší památkou městyse Libice nad Doubravou. Starší prameny uvádějí původ kostela gotický ze 14. století čemuž nasvědčuje gotický presbytář. Novější prameny, na základě architektonických průzkumů a dalších nálezů, zařazují vznik kostel do doby dřívější. V kostele jsou zachované části románského kvádříkového zdiva a románský vstupní portál z boku lodi kostela. Románskému původu nasvědčuje i zasvěcení kostela patronu sv. Jiljí. opatu a poustevníkovi. Domněnky některých znalců historie říkají, že původní románský kostel mohl být součástí obranné tvrze na Liběcké stezce a mohl zde stát již na počátku 12. stol.

Boh-Libice