Eucharistická adorace

V děkanském kostele probíhají pravidelné adorace Nejsvětější svátosti oltářní.

Každou středu v 18:30 – 19:00 (půl hodiny po mši svaté).

Každý první pátek v měsíci 16:00-18:00 (v tomto čase je také možnost přijmout svátost smíření v místnosti pod věží).

Adorační dny: 24. hodin pro Pána, Neděle Božího milosrdenství a Slavnost Ježíše Krista Krále.