Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolu s ním spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ (Sk 4,32). Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.


Mandát pastorační rady: 19. 11. 2023 – 30. 11. 2025

R. D. Ondřej Špinler, děkan, předseda rady

Jmenovaní členové:
Pavel Valtr
Anna Stejskalová
Petr Křesťan

Zvolení členové:
Jakub Lorenc
Milan Sobotka
Jitka Sokolová


Zápis z pastorační rady

23. 11. 2023