Mariánské večeřadlo

Koná se každou první sobotu v měsíci , před ranní mší svatou od 7 hodin, přijďte vytvořit modlitební společenství.