Intence

Pan děkan rád odslouží na vaše úmysly mši svatou. Stačí navštívit sakristii, kde vám některý z kostelníků, či ministrantů, vaše úmysly zapíší do intenční knihy na volné datum.