Filiální kaple Nejsvětější Trojice v Hoješíně

Kaple Nejsvětější Trojice v Hoješínském klášteře (zámečku), kde žijí školské sestry sv. Františka.

více informací na: www.hojesin.signaly.cz