Filiální kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Svinném

Mše svatá v kapli vždy v  neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, dle ohlášení.