Do farnosti patří

Do farnosti Nová ves u Chotěboře patří: (odkazy vedou na web královehradeckého biskupství) Obce zasahující na území farnosti NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE  FARNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NOVÝ DVŮR

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven roku 1819. V době než byla přistavěna věž-r. 1868 od mistra Jana Rothause-byly tři malé zvonky v sanktusové věžičce, umístěné nad středem kostela. Samotný kostel je bezslohová budova, zajímavého půdorysu ve tvaru kříže, vyplněnými kouty ramen. K budově přiléhají nižší přístavky: sakristie s předsíní a oratoře mezi rameny, takže celek…Continue reading Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi