Zpívání dětí.

V neděli po mši svaté se mohou na faře děti zúčastnit zkoušky písniček, které pak mohou společně zpívat při páteční večerní bohoslužbě.

Nedělní katecheze

Při nedělní bohoslužbě v děkanském kostele děti po evangeliu odcházejí do místnosti pod věží, kde je pro ně připravena katecheze na téma k nedělnímu evangeliu. Děti se pak vrací zpět na svá místa při přinášení obětních darů.       Nedělní kartičky 2022/2023 Metodika Obrázky Přílohy Nabízíme Vám kartičky k nedělním evangeliím na školní rok…Continue reading Nedělní katecheze

Do farnosti patří

Do farnosti Nová ves u Chotěboře patří: (odkazy vedou na web královehradeckého biskupství) Obce zasahující na území farnosti NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE  FARNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NOVÝ DVŮR

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven roku 1819. V době než byla přistavěna věž-r. 1868 od mistra Jana Rothause-byly tři malé zvonky v sanktusové věžičce, umístěné nad středem kostela. Samotný kostel je bezslohová budova, zajímavého půdorysu ve tvaru kříže, vyplněnými kouty ramen. K budově přiléhají nižší přístavky: sakristie s předsíní a oratoře mezi rameny, takže celek…Continue reading Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi

Svátost Křtu

Svátost smíření je svěření celého našeho života do Božích rukou s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí. Je to proces obrácení člověka, rozhodnutí vrátit se zpět k Bohu a Boží odpuštění našich hříchů. Tato svátost má 5…Continue reading Svátost Křtu

Svátost Smíření

Svátost smíření je svěření celého našeho života do Božích rukou s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí. Je to proces obrácení člověka, rozhodnutí vrátit se zpět k Bohu a Boží odpuštění našich hříchů. Tato svátost má 5…Continue reading Svátost Smíření

Svátost Eucharistie

Eucharistie je zpřítomněním Kristovy velikonoční oběti, tedy smrti a zmrtvýchvstání. Zároveň je to srdce a vrchol života církve. V ní se všechno začíná, k ní směřuje vše, co se týká křesťanského života. Ježíš Kristus, který se obětoval za nás na kříži před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě, ON, Boží Syn, druhá Božská osoba, zpřítomňuje svou…Continue reading Svátost Eucharistie

Svátost Biřmování

Biřmování (confirmatio – utvrzení) stvrzuje a posilňuje křestní milost. Biřmování se také nazývá svátost křesťanské dospělosti. Účinkem biřmování je zvláštní vylití Ducha svatého – takové, k jakému došlo v den Letnic. Toto vylití vtiskuje duši nezrušitelné znamení a působí vzrůstající křestní milost: hlouběji zakořeňuje do Božího synovství; pevněji spojuje s Kristem a jeho církví; rozmnožuje v…Continue reading Svátost Biřmování

Svátost nemocných

Svátost nemocných v roce 2022 I v letošním roce bude možnost přijmout svátost nemocných při nedělní Bohoslužbě. A to o 5. neděli postní-3. 4. 2022 v 8:00. K přijetí svátosti je nutné vyplnit přihlášku a vhodit ji v sakristii do připravené krabičky. Z důvodu ochrany osobních údajů nelze nechat seznam veřejně. Přihlášky najdete u oltáře sv. Kříže. Svátost nemocných má věřící…Continue reading Svátost nemocných