Zpívání dětí.

V neděli po mši svaté se mohou na faře děti zúčastnit zkoušky písniček, které pak mohou společně zpívat při páteční večerní bohoslužbě.