Vitráže „Zlatá jeřabina“

Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje akci „Zlatá jeřabina“, kdy cílem je nalézt nejlepší kulturní počiny v kraji.

Postupně se daří restaurovat vitráže v kostele sv. Jakuba v Chotěboři, proto jsme se letos rozhodli přihlásit do hlasování tuto akci.

Rádi bychom Vás tedy požádali o hlas pro „Restaurování vitráží v kostele sv. Jakuba Většího v Chotěboři“.
Hlasovat můžete na odkaze:

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

 

Kategorie „Péče o kulturní dědictví“ a hned druhý bod je restaurování vitráží. Hlasování probíhá od 1.3.2022 do 31.3.2022.

Důležitým úkonem je následné potvrzení hlasování přes email.