Program pro děti každý pátek

Půlhodinová katecheze, vedená otcem Mariánem v prostorách děkanství, po té Mše svatá v kostele.