Opatření Covid-19

Bohoslužby a náboženská shromáždění


Pravidla a doporučení

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.   

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Pokud se mše účastní méně než 10 osob respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme. Jinak nadále platí povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem. 

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.