NA NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY OPĚT VŠICHNI SPOLEČNĚ

Protože pominul důvod k dispenzu, vyzývá biskup Jan Vokál k návratu na bohoslužby.

Milí diecézané,

ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11.3. 2020 a následně 3.10. 2020 poskytl věřícím na území královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

  • příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění
  • povinná karanténa
  • dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých)
  • omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21.8.2021, odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

Mějte prosím na paměti, že ti, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, musí i tak světit neděli a zasvěcené svátky.

+Jan Vokál, biskup královéhradecký

 

KANONICKY ZÁVAZNÁ A STÁLE PLATNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI

– v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje

– nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů

– mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému  kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije       dezinfekci ruky

– při udílení Svátosti smíření kněz dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou  zpovědnicí