BISKUP JAN VOKÁL SLOUŽIL BOHOSLUŽBU KE SV. JOSEFOVI

Svatý Josef je zvláštním patronem královéhradecké diecéze pro tento rok.

V souvislosti se svátkem sv. Josefa 19. března a v souvislosti s Rokem sv. Josefa, který vyhlásil papež František, odsloužil královéhradecký biskup Jan Vokál v pátek v katedrále Svatého Ducha mši svatou ke cti sv. Josefa. Hned v úvodu slavnostní bohoslužby připomněl diecézní biskup zahájení Roku rodiny a manželství. Při litaniích na závěr mše svaté pak prosil biskup Jan o trvalou přímluvu sv. Josefa, o ochranu a pomoc v našem lidském povolání,  v nesení životních křížů, v nemoci, ve stáří i v hodině naší smrti.

Diecézní biskup Jan Vokál již při letošní Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna pronesl zásvětnou modlitbu ke sv. Josefovi, kterou svěřil diecézi do jeho ochrany. „…stal ses pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory, lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy řeholních společenství i všechen lid královéhradecké diecéze pod Tvou mocnou ochranu“, řekl mimo jiné při slavnostním aktu královéhradecký biskup.

Ve svém pastýřském listu k Roku sv. Josefa pak biskup Jan apeluje na Boží lid: “Prožijme rok 2021 se svatým Josefem, vzývejme u jeho posvěcené sochy či obrazu jeho ochranu pro své rodiny. Svěřujme do jeho péče i naše duchovní, Svatého otce, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice. Kéž se Josefův příklad stane zrcadlem našich povolání, otcovských, mateřských i jiných. Kéž nám vyprosí nová a svatá duchovní povolání. Kéž drží svou ochrannou ruku nad Církví, Ježíšovým tajemným Tělem, i nad dnešní neklidnou společností, zejména v době pandemie. Využijme také možnosti plnomocných odpustků“.

zdroj: bihk.cz