Svátost nemocných

Svátost nemocných je znamením, že nemocný není ve zkoušce opuštěn. Je s ním Ježíš, který zná utrpení, aby ho pozdvihl svou mocí, posílil, případně uzdravil, aby mu pomohl zachovat důvěru k Otci a naději na vzkříšení.

Udělování:

Udílí se kdykoli na žádost příjemce nebo jeho blízkých, kontaktujte naše kněze.