Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nové Vsi

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven roku 1819. V době než byla přistavěna věž-r. 1868 od mistra Jana Rothause-byly tři malé zvonky v sanktusové věžičce, umístěné nad středem kostela.

Samotný kostel je bezslohová budova, zajímavého půdorysu ve tvaru kříže, vyplněnými kouty ramen. K budově přiléhají nižší přístavky: sakristie s předsíní a oratoře mezi rameny, takže celek tvoří osmiúhelník. Věž čtyřboká, užší, moderně gotická, s opěráky v rozích, krytá plechem. V přízemí věže je plackou sklenutá předsíň před západním vchodem.

Vnitřek tvoří centrální osmiboká loď, krytá prkenným stropem a osvětlená ve čtyřech nárožích okny čočkovitého tvaru. V koncích podélných ramen je vystavěna na západě kruchta a na východě sklenuto kněžiště, z kterého vedou vchody po obou stranách na oratoře, do sakristie a na kazatelnu.

V letech 1966-70 prošel kostel generální opravu. V roce 1985 byl pořízen dvojitý nátěr věže a oplechované střechy kostela.

Protože za 2. světové války byly kostelní zvony odvezeny, rozhodla se obec a věřící z Nové Vsi pořídit dva nové zvony, které budou zasvěceny Panně Marii a sv. Janu Nepomuckému. Jeden zvon je zakoupen z finančních prostředků obce, druhý z prostředků farnosti.

Věříme, že tyto nové zvony budou nám všem stále znovu připomínat: Nejen z chleba žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

V současné době probíhají postupné opravy, za velkého přispění obce, duchovní správa je vedena z Chotěboře.

Pravidelné bohoslužby: Neděle v 9:30- Případné změny sledujte aktuálních bohoslužbách.