Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící. Bratři a sestry, března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten,…Continue reading Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021

Přinášíme poselství Svatého otce Františka k letošní postní době, která začíná ve středu 17. února. V textu se římský biskup zamýšlí nad evangelijním úryvkem „Teď jdeme do Jeruzaléma“ (Mt 20,18) a postní dobou jako časem obnovení víry, naděje a lásky. Milé sestry a milí bratři, když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a…Continue reading Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021

Liturgie a modlitba nás spojují s Kristem

04. 02. 2021 Při pravidelné středeční audienci, vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Pravidelnou středeční audienci uvedlo čtení z listu Židům, jehož autor popisuje slavnostní liturgii v jeruzalémském chrámě jako předobraz pravé slavnosti, kterou nám zanechal Kristus svou velikonoční liturgií. V této katechezi hovořil papež o tom, jak…Continue reading Liturgie a modlitba nás spojují s Kristem

Rodina Amoris laetitia

28. 12. 2020 Počínaje 19. březnem příštího roku vyhlásí papež František zvláštní rok rodiny, který vyvrcholí 10. Světovým setkáním rodin, plánovaným v červnu 2022 v Římě. Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“ (AL 87). Prostřednictvím duchovních, pastoračních a…Continue reading Rodina Amoris laetitia

Svatý stolec k vakcínám anti Covid-19

Jaký je postoj katolické Církve k možnosti očkování se proti novému koronaviru? V souvislosti s vývojem vakcíny proti Covidu-19 a s námitkami, že farmaceutický průmysl využívá i tkáně z usmrcených embryí, Kongregace pro nauku víry úředně popřela, že by bylo morálně nepřijatelné nechat se očkovat některými z nových vakcín za předpokladu, že jiná vakcína není k dispozici a že očkovaný tím nevyjadřuje…Continue reading Svatý stolec k vakcínám anti Covid-19

Rok 2021 – Rok svatého Josefa

15. 12. 2020 Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa. Apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve, vyhlásil papež František rok 2021 Rokem svatého Josefa, Ježíšova pěstouna.…Continue reading Rok 2021 – Rok svatého Josefa

Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou: Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě…Continue reading Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci

VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie

VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie „Nikdy mě nenapadlo, ani v nejtemnější noční můře, že někdy uvidím a budu prožívat to, co  se tu děje v naší nemocnici už tři týdny. Ta hrůza se velmi šíří, sílí a je k nezastavení. Na začátku jich přišlo jen několik, potom po stovkách… a nyní už nejsme lékaři, ale třídiči… musíme…Continue reading VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie