Papež vyzval k modlitbě za jednotu křesťanů a bratrskému dialogu s Židy

V poledne pronesl papež v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Komentoval nedělní evangelium (srov. Jan 1,35-42) a zdůraznil, že každé Boží povolání je iniciativou Jeho lásky. Drazí bratři a sestry, dobrý den! Evangelium této druhé neděle liturgického mezidobí (srov. Jan 1,35-42) podává setkání Ježíše s prvními učedníky.…Continue reading Papež vyzval k modlitbě za jednotu křesťanů a bratrskému dialogu s Židy

Rodina Amoris laetitia

28. 12. 2020 Počínaje 19. březnem příštího roku vyhlásí papež František zvláštní rok rodiny, který vyvrcholí 10. Světovým setkáním rodin, plánovaným v červnu 2022 v Římě. Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“ (AL 87). Prostřednictvím duchovních, pastoračních a…Continue reading Rodina Amoris laetitia

Svatý stolec k vakcínám anti Covid-19

Jaký je postoj katolické Církve k možnosti očkování se proti novému koronaviru? V souvislosti s vývojem vakcíny proti Covidu-19 a s námitkami, že farmaceutický průmysl využívá i tkáně z usmrcených embryí, Kongregace pro nauku víry úředně popřela, že by bylo morálně nepřijatelné nechat se očkovat některými z nových vakcín za předpokladu, že jiná vakcína není k dispozici a že očkovaný tím nevyjadřuje…Continue reading Svatý stolec k vakcínám anti Covid-19

Rok 2021 – Rok svatého Josefa

15. 12. 2020 Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa. Apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve, vyhlásil papež František rok 2021 Rokem svatého Josefa, Ježíšova pěstouna.…Continue reading Rok 2021 – Rok svatého Josefa

Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou: Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě…Continue reading Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci

VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie

VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie „Nikdy mě nenapadlo, ani v nejtemnější noční můře, že někdy uvidím a budu prožívat to, co  se tu děje v naší nemocnici už tři týdny. Ta hrůza se velmi šíří, sílí a je k nezastavení. Na začátku jich přišlo jen několik, potom po stovkách… a nyní už nejsme lékaři, ale třídiči… musíme…Continue reading VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie

Modlitba pro čas epidemie

Zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America – Kerry Weber, připravila modlitbu, kterou nabízí pro období ohrožení koronavirem. Redakce jezuitského portálu Jesuits Global ji doporučuje jezuitům, všem jejich spolupracovníkům na celém světě a nejen jim. Přinášíme vám český překlad. Publikováno: 3. 4. 2020 16:30 Foto: Martina Řehořova, ČaV Modlitba pro čas epidemie Kerry Weber Ježíši Kriste, tys procházel…Continue reading Modlitba pro čas epidemie