Pět nových kněží pro diecézi

Pět nových kněží pro diecéziBiskup Jan Vokál vysvětí 27. června v katedrále pět kandidátů kněžství. Přečtěte si, kdy budou slavit primici.

 

Světitelem bude Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.

 

Kněžské svěcení přijmou: Bc. Piotr Antkiewicz, Jakub Brabenec, Mgr. Karel Dvořák, Bc.Th. František Filip, Ing. Josef Haman.

 

Primice:

  • neděle 28.6. ve 14.30 v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Karel Dvořák.
  • sobota 4.7. dopoledne v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku, primiciant Jakub Brabenec.
  • sobota 4.7. v 15.00 v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni, primiciant František Filip.
  • neděle 5.7. v 9.30 v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, primiciant Josef Haman.
  • neděle 5.7. v 11.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Piotr Antkiewicz.

Svátost svěcení

Bůh Otec poslal svého Syna Ježíše Krista, aby ukázal světu jeho lásku, a aby všechny lidi zachránil od hříchu a smrti. Ježíš sám poslal do světa dvanáct apoštolů a dal jim Ducha Svatého, aby hlásali evangelium, shromažďovali všechny národy, posvěcovali je a vedli. A protože toto poslání trvá a bude trvat až do konce věků, vyvolili si apoštolové nástupce a vkládáním rukou jim předali dar Ducha Svatého, který sami přijali od Krista. Udělili jim tak svátost kněžství v celé plnosti. Takto se apoštolskou posloupností biskupů předává a udržuje toto prvotní poslání z pokolení na pokolení a dílo našeho Spasitele trvá až dodnes a stále roste. Nástupci apoštolů, biskupové, ustanovují své spolupracovníky, kněze, kteří jsou s nimi spojeni v kněžské službě a mají sloužit Božímu lidu, a jáhny, kteří nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě.

Při svátosti svěcení se biskup modlí nad mužem, kterého Bůh vyvolil k posvátné službě: prosí za seslání Ducha Svatého, a tuto modlitbu doprovázejí starobylým gestem vkládání rukou. A Bůh na modlitbu své církve odpovídá: dává Ducha Svatého, aby byl nově vysvěcený muž přičleněn ke sboru biskupů, kněží nebo jáhnů, a získal všechny potřebné dary pro svou službu.

Zdroj: www.bihk.cz