VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie

VELMI MOCNÉ   –   svědectví lékaře z Lombardie

„Nikdy mě nenapadlo, ani v nejtemnější noční můře, že někdy uvidím a budu prožívat to, co  se tu děje v naší nemocnici už tři týdny. Ta hrůza se velmi šíří, sílí a je k nezastavení.

Na začátku jich přišlo jen několik, potom po stovkách… a nyní už nejsme lékaři, ale třídiči… musíme se rozhodnout, kdo má žít a koho máme poslat domů zemřít i když všichni tito lidé poctivě platili Itálii daně.

Před dvěma týdny jsem já i moji kolegové byli přesvědčenými ateisty.

Bylo to normální, věřili jsme vědě, tak jsme se to učili. A věda vylučuje Boží přítomnost. Posmíval jsem se rodičům, protože chodili do kostela.

Je tomu devět dní, co k nám přišel 75-letý pastor s vážnými dýchacími potížemi.

Měl Bibli a z ní předčítal umírajícím, držíc je za ruku.

My jsme už byli psychicky i fyzicky vyčerpaní a bez naděje a když byla chvilka volná, sedli jsme si a poslouchali ho.

Nyní musíme přiznat; jako lidé jsme vyčerpali svoje možnosti, víc nemůžeme udělat. Denně přibývá lidí, kteří umírají. Jsme vyčerpaní, dva z našich kolegů zemřeli a ostatní sotva stojí na nohách.

Uvědomili jsme si, že vědomosti člověka jsou konečné a potřebujeme Boha. Začali jsme se modlit vždy, když nám zbývalo pár minut. Je to neuvěřitelné,  ale jako zarytí ateisté jsme přišli k poznání, že jsme našli pokoj u Boha.  Jeho prosíme, aby nám pomohl vytrvat v ošetřování pacientů.

75-letý pastor včera zemřel. Jako nikdy dosud – i když jsme za poslední tři týdny měli 120 mrtvých – jsme byli všichni zničení. Dokud byl starý pastor s námi, podařilo se mu přinést takový pokoj, jaký jsme nedoufali, že najdeme.

Pastor odešel k Pánovi a za nedlouho ho budeme následovat. Šest dní jsem nebyl doma, nevím, kdy jsem naposledy jedl, a uvědomil jsem si, jak jsem byl neužitečný na této zemi.

Chtěl bych pomáhat ostatním až do mého posledního dechu.

Jsem šťastný, že jsem přišel k Bohu, i když jsem obklopený utrpením a smrtí svých blízkých.“

 

Svědectví Juliana Urbana –  38 letého lékaře v Lombardii

Z jeho vyprávění zaznamenal Gianni Giardinelli