ÚVOD

WEB FARNOSTI PROCHÁZÍ AKTUALIZACÍ. PROTO PROSÍM OMLUVTE DOČASNOU NEFUNKČNOST NĚKTERÝCH RUBRIK.


Všemohoucí, věčný Bože,
veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni
s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek.

Výsledek obrázku pro neděle božího slova