ÚVOD

Youtube stream.


Všemohoucí, věčný Bože,
stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství,
ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu,
pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody
a dosáhnou radostí věčného života.

 

 

 

 


BOHOSLUŽBY PRO VŠECHNY

 

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

– ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),

– dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

– rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

 

Neplatí již ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Jiné (neliturgické) organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.