ÚVOD

Youtube stream.


10 inspirativních myšlenek od Pátra Pia pro ty, kteří jsou v bolesti,  utrpení, strachu...Všemohoucí, věčný Bože,
tys vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí:
dopřáls mu sdílet bolesti tvého Syna na kříži
a skrze jeho službu jsi rozmnožoval
podivuhodné skutky svého milosrdenství;
na jeho přímluvu dopřej i nám,
ať jsme po celý život spojeni
s Kristovým utrpením a smrtí
a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení.