ÚVOD

Youtube stream.

 


Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili
modlitbou, postem a štědrostí;
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu
a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě.


DĚKANSKÝ KOSTEL BUDE PŘES DEN OTEVŘEN K SOURKOMÉ MODLITBĚ.

Jsou zde také k dispozici postní brožury vydané biskupstvím.