ÚVOD

Mše svaté na popeleční středu budou v 8:00 a 18:00.

Křížové cesty budou: pátek 16:15, neděle 9:00


Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,
kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,
abychom se naučili sebeovládáním
statečně přemáhat zlo a konat dobro.

Image result for popelec